Đổi, trả hàng

Sau khi nhận được hàng 1 tuần, nếu Quí vị không thích, không hài lòng về sản phẩm của chúng tôi, Quí vị có thể đổi sản phẩm khác hoặc trả lại sản phẩm.

DG SHOP luôn mong muốn được mang tới Quí vị những sản phẩm được khách hàng luôn hài lòng!

Trân trọng,

T/M DG SHOP

Phạm Tiến Hưng